Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
Normalstorlek
Normalstorlek
Våra tjänster

Taxi till flygplatsen

Vi kör Dig till och från flygplatsen - tryggt och bekvämt!
Förbeställ taxin - så möter vi Dig med namnskylt i ankomsthallen!

Bevakning av flighter
Vi bevakar Din flight och anpassar hämtningstiden efter aktuell information från Swedavia.

Fast pris
TaxiKurir erbjuder alltid ett fast pris till/från Arlanda och vi accepterar både kreditkort och kontanter (även Euro).

Budtransporter

Vi utför direktbudtransporter veckans alla dagar, dygnet runt.
Vi hämtar inom 15 minuter och garanterar snabb leverans.  

För priser:
Du är välkommen att ringa beställningsväxeln på telefonnummer 30 00 00 med förfrågan för beräkning av ett fast pris.

Färdtjänst

För beställning av Färdtjänst ringer Du 08- 555 781 00.

Allmänt om färdtjänstresan
Det är viktigt att du passar tiden av hänsyn till andra resenärer. Om du inte befinner dig på överenskommen hämtadress vid bokad hämttid väntar föraren i 5 minuter.

Innan resan börjar ska varje färdtjänstkund lämna sitt färdtjänstkort till föraren. Du måste alltid ha med dig färdtjänstkortet. Om du glömt färdtjänstkortet får du betala resan kontant.

Föraren ska lämna tillbaka färdtjänstkortet samt ett kvitto på resan. Varje kund ska alltid få ett eget taxameterkvitto med uppgifter om resan. Om du har betalt kontant till föraren finns beloppet på kvittot.

Om du förlorat färdtjänstkortet eller färdtjänstbiljetter ska du snarast ringa till Färdtjänsten och anmäla detta. 

Skolkörningsverksamhet

Vår Skolkörningsverksamhet

TaxiKurir är en stor leverantör Skolkörningar och vi har en speciell avdelningen för turbundna resor som funnits sedan 1990.
 
På avdelningen arbetar för närvarande 6 personer måndag till fredag kl. 06.30 - 17.00. Övriga tider handhar vår växelpersonal ärenden som kan uppstå kring turbundna resor.
 
TaxiKurir har utarbetat ett databaserat planeringssystem för hantering av turbundna resor. När TaxiKurir erhåller en beställning läggs resenärens resor in i ett planeringsschema med angivande av hämttider samt samplaneringsmöjligheter. Resenären samslingas generellt på effektivast möjliga sätt i samråd med beställaren, därefter läggs köruppdraget ut på fasta bilar som har blivit godkända att köra turbundna resor.
 
Avdelningen för turbundna resor för kontinuerlig dagboksanteckningar över inträffade händelser, förseningar och avvikelser mm. i verksamheten. Dessa noteringar ligger sedan till grund för den kvalitetsuppföljning som med jämna mellanrum genomförs tillsammans med beställaren där vi bl.a.  redovisar:

  • Förseningar som har skett under perioden (3 månaders period)
  • Klagomål som skriftligt inkommit under perioden
  • Statistik över uppdrag som utförts inom respektive underavtal (redovisat i antal resor, antalet resande samt belopp)

Storbil

Storbil för fler än 4 personer

Vi har ett stort antal Storbilar för 6 - 8 passagerare.