Reklamera din taxiresa

Allmän information om reklamation

Du kan reklamera din taxiresa om du anser att resan inte gått rätt till eller att du har blivit felaktigt behandlad. Reklamation av resa sker på följande sätt:

  • Reklamationen skall vara TaxiKurir tillhanda senast 2 veckor efter händelsen, om ej särskilda omständigheter kan styrkas.
  • Reklamationen kan ske via förmuläret nedan.
  • Reklamationen skall innehålla beskrivning av händelsen samt namn, adress och telefonnummer. Om reklamationen gäller avtalskund ska även kundnummer och eventuellt kostnadsställe anges.

Reklamationen tas emot och registreras av TaxiKurir och du får en e-postbekräftelse inom tre dagar.

Reklamationsformulär