Allmän information om reklamation

Reklamation på taxiresa

Du kan reklamera Din taxiresa om Du anser att resan inte gått rätt till eller att Du har blivit felaktigt behandlad. Reklamation av resa sker på följande sätt:

  • Reklamationen skall vara TaxiKurir tillhanda senast 2 veckor efter händelsen, om ej särskilda omständigheter kan styrkas.
  • Reklamation kan ske via telefon, e-post, fax eller skriftligen.
  • Reklamationen skall innehålla beskrivning av händelsen samt namn, adress och telefonnummer. Om reklamationen gäller avtalskund ska även kundnummer och eventuellt kostnadsställe anges.

Reklamationen tas emot och registreras av TaxiKurir. TaxiKurir bekräftar inom 3 dagar att reklamationen är mottagen och registrerad.

Bekräftelse meddelas till Dig via e-post. Om reklamationen skett per telefon bekräftar TaxiKurir via brev eller e-post.

Välj företag