Dina åsikter är viktiga för oss

Hjälp oss att bli bättre

  • Du vet väl att du alltid kan betygsätta din taxiresa direkt i TaxiKurirappen, förare, bil samt appens funktion.
  • Det är till oss som du skall lämna dina synpunkter och förbättringsförslag genom att fylla i nedanstående formulär. Vi behandlar alla synpunkter inom ramen för gällande lagstiftning.

Har du synpunkter på din taxiresa

  • Synpunkter som lämnas här berör orten Stockholm, synpunkter för annan ort klicka in på Hitta Stad
  • Gäller det Färdtjänst skall de synpunkterna lämnas direkt till SL:s färdtjänstverksamhet
  • Synpunkterna skall vara TaxiKurir Stockholm tillhanda senast 2 veckor efter händelsen för att vi skall kunna hantera ärende.
  • Synpunkter skall innehålla information som styrker att det berör TaxiKurir tex. taxinummer, förarnummer, registreringsnummer.
  • Vi behöver en tydlig beskrivning av händelsen, ditt namn, adress och telefonnummer.
  • Varje synpunkt hanteras individuellt och vår ambition är att svara dig så snart som möjligt. Svarstiden kan variera och i våra servicelöften lovar vi ett dig ett svar inom 30 dagar från det att vi fått ett komplett underlag.

Behandling av personuppgifter vid klagomål

TaxiKurir i Stockholm AB är ansvarigt för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med att du framför ett klagomål. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med lag och Datainspektionens anvisningar. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna följa upp ditt klagomål och förbättra vår service. Vi sparar informationen till dess klagomålsärendet är avslutat. Därefter gallras personuppgifterna. Enligt lag har du som kund rätt att en gång per år gratis få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Självklart har du rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.