Dina åsikter är viktiga för oss

Hjälp oss att bli bättre

Här kan du lämna synpunkter kring din resa, både positiva och när du är mindre nöjd. Fyll i dem i formuläret nedan så återkopplar vi så fort vi kan. Om du är företagskund och vill göra en reklamation hittar du formuläret här.

Vi behandlar alla synpunkter snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition. Synpunkter som lämnas här berör orten Stockholm, vid synpunkter för annan ort klicka in på Hitta stad. Gäller dina synpunkter en färdtjänstresa skall de synpunkterna lämnas direkt till SL:s Färdtjänstverksamhet. Kvarglömda effekter i TaxiKurirs bilar lämnas alltid till närmsta polisstation.

Behandling av personuppgifter

TaxiKurir i Stockholm AB är ansvarigt för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med att du framför ett klagomål. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med lag och Datainspektionens anvisningar. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna följa upp ditt klagomål och förbättra vår service. Vi sparar informationen till dess klagomålsärendet är avslutat. Därefter gallras personuppgifterna. Enligt lag har du som kund rätt att en gång per år gratis få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Självklart har du rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.